Våre støttespillere
KIL TOPPFOTBALLS OFFISIELLE HJEMMESIDE
Hjem
Fredag 13. desember 2019

HJEM
BILLETTER
KLUBBEN
LAGENE
KAMPER
TABELLER
NETTBUTIKK
KIL-SUPPORTER
SPONSOR
BILDEGALLERI
FOTBALLSKOLEN
KONGSVINGER IL
NYHETSARKIV
PRESSE
LINKER
KILTV
 
 
Endringer
KIL Toppfotball omorganiserer og kutter kostnader.  

Vår sportslige og økonomiske situasjon har medført at KIL Toppfotball`s organisasjonsform er under vurdering. Økonomien tilsier at vi må skjære kraftig i både spillerlønninger og administrative kostnader.

Vi må overføre arbeidsoppgaver til arbeidsgrupper som er hovedsakelig basert på frivillig innsats. Vi vil i løpet av året presentere en helt ny drifts- og organisasjonsmodell for klubben.

Imidlertid har vi allerede nå foretatt konkrete endringer som får virkning fra årsskiftet.

Stillingen som markedssjef blir fjernet. Arbeidsoppgavene legges til en daglig-leder-funksjon. Daglig lederstillingen blir halvert, og en rekke av de daglige gjøremålene legges til selvstendige arbeidsgrupper og avlaster dermed DL`s tidligere arbeidsomfang.

Økonomifunksjonen blir ikke så omfattende i 2.divisjon som tidligere. Lønnssystemet forenkles kraftig. Dette innebærer at stillingen som regnskapssekretær forsvinner, og regnskapsføringen blir satt bort.

Konkret betyr dette at vår markedssjef Kjetil Sagen slutter pr 01.01.02. og vår regnskapssekretær Sissel Solvin slutter 01.02.02.

Ole Arvid Langnes blir ansatt i halv stilling som leder i administrasjonen.

Det vil også skje forandringer i klubbens styrefunksjon, noe vi vil komme tilbake til når den endelige modellen er vedtatt.

Med disse grepene tilpasser vi kostnadsbildet til den realismen som møter oss i 2.divisjon.





Publisert: 2001-11-19 17:24:23
KIL Toppfotball, Brugata 47b, 2212 Kongsvinger, tel 62 88 85 10. Web-redaktør Jo Raabe kilpost@kil.no. Design: Lars Ovlien - Webhotell og programmering: Østlandsnett AS
 

Mapei

Fotballskolen 2011

 

Hjem Sparebanken Hedmark Eidsiva Umbro Glåmdalen Toms Eda supermarket Økonor