Våre støttespillere
KIL TOPPFOTBALLS OFFISIELLE HJEMMESIDE
Hjem
Lørdag 7. desember 2019

HJEM
BILLETTER
KLUBBEN
LAGENE
KAMPER
TABELLER
NETTBUTIKK
KIL-SUPPORTER
SPONSOR
BILDEGALLERI
FOTBALLSKOLEN
KONGSVINGER IL
NYHETSARKIV
PRESSE
LINKER
KILTV
 
 

Kommunalt partnerskap

Av Lasse Andreassen. Publisert  27.05.2009
Kongsvinger IL Toppfotball og Kongsvinger kommune inngår unik avtale som er positiv både for byen, regionen og klubben  

KILs spillere har en kraftig påvirkningskraft overfor de yngste. Nå skal spillerne i større grad opptre som mentorer og støttespillere for ungdommen
I kommunens formannskapsmøte 2. juni skal en unik partnerskapsavtale behandles og etter alle solemerker vedtas.

Kongsvinger kommune og Kongsvinger IL Toppfotball ønsker å inngå et langsiktig partnerskap, der kommunen blant annet skal bidra til langsiktig styrking av klubbens økonomi. KIL skal gi gjenytelser ved å bidra med prestasjonstrening i Kongsvingerskolen, styrke næringsutviklingen, stå sentralt i omdømmebyggingen og bidra til økt innbyggerrekruttering.

Kommunen går i første omgang inn med kr. 500.000,- for høsten 2009, hvilket indikerer en årlig støtte på rundt millionen, men kil.no har ikke fått bekreftet dette tallet. Uansett tar styret med dette et svært viktig grep for å bygge opp en stabil og forsvarlig økonomi.


Kongsvinger kommune og KIL Toppfotball har tro på at de i fellesskap kan bidra til økt innflytting til regionen
Motivere til læring
Kommunens Oppvekstsjef, Unni Strøm, sier at Tom Nordlie er ønsket som foredragsholder og motivator både for lærere og elever, men sier at spillerne også står sentralt. 

- Vi ønsker at KIL-spillerne skal være mentorer, rollemodeller og støttespillere i forhold til enkeltelever. Målet er å forbedre resultatene. Spillerne kan blant annet lære elevene mye om å sette seg mål og være villig til å ofre noe for å nå dem, sier Strøm.

Gjemselund som nettverkslokale
Partnerskapsavtalen omfatter også bruk av Gjemselund som arena for gründerutvikling. Leder for Etablerertorget, Iren Carlstrøm,  ser VIP-arealene som ideelle for å bygge relasjoner og la kreative gründere slippe til og vise sine ideer og produkter.

 
Tom Nordlie er ikke bare en attraktiv fotballtrener. Hans pedagogiske og motiverende forelesninger er også sterkt etterspurt
Avtale som samler trådene
Partnerskapsavtalen er på mange måter en naturlig fortsettelse av den positive debatten som har foregått i Kongsvinger-regionen de siste årene. Hvordan gjøre byen bedre kjent og attraktiv? Hvordan gjøre oppvekstvilkårene enda bedre? Hvordan styrke kultur- og fritidstilbudet? Hvordan stimulere til bedrifftsetablering og gründervirksomhet?

KIL trekkes nå offisielt inn i dette arbeidet, både fordi klubben er et fyrtårn omdømmemessig og fordi klubben sitter på mange verdifulle menneskelige ressurser som gjerne bidrar til Kongsvinger-regionens beste.

- Vi er stolte
Styreleder Henrik Mohn og hans gode medarbeidere er i støtet om dagen, og fornøyd med det.

- Kommunen har vist stor interesse for dette opplegget fra dag 1, og vi er stolte over hva vi har fått til gjennom partnerskapsavtalen, sier Mohn.

- KIL styrker sin langsiktige økonomiske situasjon. Gjennom våre gjenytelser får vi være med på utvikle Kongsvingersamfunnet i positiv retning. Det betyr igjen at flere vil få et positivt forhold til klubben - noe som igjen kan gi økte publikumsinntekter. Vinn-Vinn!, sier styrelederen, som tar Sogndaltapet med stor ro og tenker framover.

- Vi er i støtet både organisasjonsmessig og sportslig. En liten trøkk nå og da må vi tåle.

Henrik Mohn og hans aktive styre inngår avtaler over en lav sko om dagen


Avtalen tar blant annet sikte på å styrke læringsresultatene i Kongsvingerskolen. Her tilfeldigvis representert ved vakre Øvrebyen videregående skole

Del på Facebook

 

KIL Toppfotball, Brugata 47b, 2212 Kongsvinger, tel 62 88 85 10. Web-redaktør Jo Raabe kilpost@kil.no. Design: Lars Ovlien - Webhotell og programmering: Østlandsnett AS
 

Mapei

Fotballskolen 2011

 

Hjem Sparebanken Hedmark Eidsiva Umbro Glåmdalen Toms Eda supermarket Økonor