Våre støttespillere
KIL TOPPFOTBALLS OFFISIELLE HJEMMESIDE
Hjem
Søndag 15. desember 2019

HJEM
BILLETTER
KLUBBEN
LAGENE
KAMPER
TABELLER
NETTBUTIKK
KIL-SUPPORTER
SPONSOR
BILDEGALLERI
FOTBALLSKOLEN
KONGSVINGER IL
NYHETSARKIV
PRESSE
LINKER
KILTV
 
 

Pressekonferanse 1400

Av Jo Raabe. Publisert  17.06.2009
Vi følger den direkte og legger ut informasjon fortløpende.  

Det er nå eller aldri. Byen og regionen må rett og slett bestemme seg for om vi skal ha en identitetsbærende toppfotballklubb, sa Henrik Mohn på vegne av styret i KIL.
Styret i KIL har kalt inn til pressekonferanse, og vi vil fortløpende formidle hva som blir lagt fram på direkten.

Styreleder Henrik Mohn innleder med en redegjørelse for KILs betydning for Kongsvinger og distriktet rundt. Statistikk viser at rundt halvparten av vinterens mediaomtale om Kongsvinger hadde med fotball å gjøre. Han pekte videre på at dette er viktig for å bidra til positivisme i Kongsvinger og omegn.

Mohn fortsatte med en beskrivelse av hvordan KIL er viktig for tilflytting til området, for rekruttering av barn og unge til idretten og for opprettholdelse av byens utdanningstilbud.

KIL sysselsetter ca. 30 personer - noe som gjør klubben til en stor arbeidsplass i Kongsvingermålestokk. Det tilsvarer for eksempel medarbeiderantallet i IBAS.

- Vi risikerer å miste alt dette!, poengterte Mohn.

- KIL sliter med å betale regninger og med å gjennomføre den daglige driften. Kostnadsnivået er ikke for høyt for å drive med toppfotball. For eksempel har HamKam et budsjett på 35 millioner, og 13 årsverk i administrasjonen. KIL har 1 ansatt i administrasjonen og et budsjett på rundt 20 millioner kroner.


- Kostnadene har ikke vært for høye, det er
inntektene som har sviktet, fortalte styret


- En nøktern vurdering er at de frivilliges innsats beløper seg til rundt 5 millioner kroner. Gjennomsnittslønningene i KIL ligger på ca 25 000 kr. Dette er godt under gjennomsnittlige månedslønn i bransjer som bygg/anlegg og varehandelen.

- Problemet er at inntektene svikter. Revidert budsjett viser 6,5 mill. i underskudd. Det vedtatte årsmøtebudsjettet opererte med 2 millioner.

Svikten har flere årsaker:
- Spillersalg 2 mill kr.
- Sponsorer 1,8 mill kr.
- Mediaavtale 0,4 mill kr.
- NM 0,25 mill kr

Det reviderte budsjettet betinger sportslig suksess - i praksis opprykk.

Tiltak som er gjort for å tjene mer penger:
- Partnerskapsavtale med Kongsvinger kommune (0,5 mill)
- Billotteri (0,5 mill)

Hvem kan hjelpe?
- De sju kommunene i regionen
- Næringslivet (eksisterende og nye sponsorer)
- Investorgruppen - Har allerede vært positive
- Supporterne
- Alle som ser verdien av toppfotball i distriktet, enten de liker fotball eller ei


- Styret har gitt seg selv en tidsfrist til 7. juli. Datoen er satt pga. lønnsutbetalinger 10. juli og klubblisenssøknaden som har frist 31. august. Vi har valgt å gå ut nå for å få hjelp. Vi klarer ikke dette alene, forteller Mohn.

- Vi oppfordrer alle som er glade i byen og regionen sin til å støtte oss nå! Vi har trua på at vi skal klare det, men vi har dårlig tid og måtte gå ut med dette i klartekst, avsluttet han.

Tom Nordlie tok ordet:

- Spillerne har taklet dette på en flott måte. De har spurt hva de kan gjøre for klubben, det virker ikke som om noen tenker på å at de kan bli fristilt fra kontraktene sine. Vi som er her vil gjøre to manns jobb. Det er entusiasme hos spillerne - det har kommet gode forslag fra spillergruppa om hvordan dekan hjelpe til i en vanskelig situasjon. Jeg blir både rørt og stolt over entusiasmen fra både spillere og de frivillige i klubben, sier Nordlie.

- Alle monner drar! Det er viktig at noen jobber for de store summene og noen jobber for de små. Vi skal jobbe knallhardt med det sportslige, det garanterer jeg. Min viktigste jobb er å  sørge for at spillerne holder fokus på det de kan gjøre noe med, avsluttet Nordlie.

- Den alvorlige situasjonen virker samlende på spillergruppa. Det vitner om spillere med særs gode kvaliteter, sier Tom

Del på Facebook

 

KIL Toppfotball, Brugata 47b, 2212 Kongsvinger, tel 62 88 85 10. Web-redaktør Jo Raabe kilpost@kil.no. Design: Lars Ovlien - Webhotell og programmering: Østlandsnett AS
 

Mapei

Fotballskolen 2011

 

Hjem Sparebanken Hedmark Eidsiva Umbro Glåmdalen Toms Eda supermarket Økonor