Våre støttespillere
KIL TOPPFOTBALLS OFFISIELLE HJEMMESIDE
Hjem
Mandag 9. desember 2019

HJEM
BILLETTER
KLUBBEN
LAGENE
KAMPER
TABELLER
NETTBUTIKK
KIL-SUPPORTER
SPONSOR
BILDEGALLERI
FOTBALLSKOLEN
KONGSVINGER IL
NYHETSARKIV
PRESSE
LINKER
KILTV
 
 

KIL kan unngå konkurs

Av Lasse Andreassen. Publisert  04.10.2010
Ekstraordinært formannskapsmøte bidro med krisepakke – for siste gang. Krever hard lut av styret de kommende årene.  

Det kan bli mer jubel på Gjemselund i årene som kommer, men inntektene må opp og utgiftene ned
Med 6 – 2 stemmer på de viktigste punktene i innstillingen, vedtok formannskapet i Kongsvinger kommune mandag kveld å gi KIL Toppfotball en redningspakke på til sammen 2 millioner kroner for å berge klubben fra konkurs. Forutsetningen er at ressursgruppens forslag til innstramminger, kostnadskutt og finansiering ut året lykkes.

Ressursgruppen, som har jobbet på spreng med å finne gode løsninger på de økonomiske problemene, har som mål å skaffe til veie oppunder 5,2 millioner kroner innen 31. desember. Dette er nødvendig for å sikre den nødvendige egenkapitalen for spill i en av de to øverste divisjonene. Summen skal fremskaffes gjennom egeninntekter og kostnadsreduksjoner på 2 millioner, 2 millioner i kommunal støtte og 1 million i tilskudd fra sponsorer og støttespillere. Dette betyr at KILs planlagte arrangementer resten av året må lykkes, for eksempel testimonialkampen, anderacet og de siste hjemmekampene. - De er nøkternt budsjettert, lovet ressursgruppens Bjørn Berntsen.

God starthjelp
Det kommunale bidraget gis under forutsetning av hele redningsopplegget lykkes i sin helhet. En million tilføres KIL Toppfotball umiddelbart for å løse betydelige likviditetsproblemer som rammer både avgifts- og lønnsutbetalinger. Den siste millionen skal hovedsakelig gis i form av ettergitte lån, baneleie osv, og hele redningspakken må på mange måter ses på som et forskudd på fremtidige støttetiltak. Formannskapets medlemmer var meget klare på at KIL Toppfotball ikke kan gjøre regning med ytterligere støtte verken i 2011 eller 2012. Politikerene ga også klare føringer om at klubben må styres med jernhånd i årene som kommer, og at oppsigelser og lønnskutt må påregnes. Arbeidsgruppen som har forhåndsutredet saken for formannskapet, gikk så langt som å foreslå deltakere fra KILs ressursgruppe som nytt styre fram til det ordinære årsmøtet på nyåret. Ressursgruppen, som på mandagens møte var representert ved Bjørn Berntsen og Kari Andreassen, fikk i det hele tatt tverrpolitisk anerkjennelse for sin grundig og raske jobb i denne saken. Gruppen ble hastig sammensatt etter det ekstraordinære årsmøtet der den kritiske økonomiske situasjonen ble framlagt, og har hatt flere uker med intens møtevirksomhet etter det.

Hastevedtak berger lønn
På grunn av KIL-styrets meget akutte likviditetssituasjon ble § 13 – hasteparagrafen – hentet fram før voteringen på formannskapsmøtet. Dermed kunne saken avgjøres umiddelbart, i stedet for å måtte avvente behandling på kommunestyremøtet 14. oktober.

Betydelig irritasjon
Det kommunale bidraget til KIL Toppfotball ble vedtatt med atskillig bismak. Selv partiene som stemte for forslaget, var lite nådige i sin kritikk av klubben. Uttrykk som ”atskillig politisk irritasjon” er ikke hverdagskost i et formannskap. Mindretallet fra Pensjonistpartiet gikk enda lenger, da de fremholdt at KIL ikke lenger var den profileringsbautaen mange liker å fremstille klubben som. – KIL har nå pådratt seg en merkelapp som det vil ta lang tid å fjerne, sa Turid Weberg.

– Den heter ”manglende troverdighet”.
 

Del på Facebook

 

KIL Toppfotball, Brugata 47b, 2212 Kongsvinger, tel 62 88 85 10. Web-redaktør Jo Raabe kilpost@kil.no. Design: Lars Ovlien - Webhotell og programmering: Østlandsnett AS
 

Mapei

Fotballskolen 2011

 

Hjem Sparebanken Hedmark Eidsiva Umbro Glåmdalen Toms Eda supermarket Økonor